Barres d'eines

A la finestra del fitxer de base de dades, podeu veure les barres d'eines següents.

Taula

Open database object

Obri la taula seleccionada perquèes puguen introduir, editar, o suprimir registres.

Edita

Obri la taula seleccionada perquè podeu canviar-ne l'estructura.

Suprimeix

Suprimeix la taula seleccionada.

Canvia el nom

Canvia el nom de la taula seleccionada.

Consulta

Obri un objecte de base de dades

Obri la consulta seleccionada perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obri la consulta seleccionada perquè en pugueu canviar l'estructura.

Suprimeix

Suprimeix la consulta seleccionada.

Canvia el nom

Canvia el nom de la consulta seleccionada.

Formulari

Obri un objecte de base de dades

Obri el formulari seleccionat perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obri el formulari seleccionat perquè en pugueu canviar la disposició.

Suprimeix

Suprimeix el formulari seleccionat.

Canvia el nom

Canvia el nom del formulari seleccionat.

Informe

Obri un objecte de base de dades

Obri l'informe seleccionat perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obri l'informe seleccionat perquè en pugueu canviar la disposició.

Suprimeix

Suprimeix l'informe seleccionat.

Canvia el nom

Canvia el nom de l'informe seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!