Relacions

Permet definir i editar una relació entre dues taules.

Per accedir a esta orde...

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - Relacions.


note

Les opcions d'actualització i supressió només estan disponibles si són compatibles amb la base de dades utilitzada.


Taules involucrades

Ací es mostren les dues taules relacionades. Si creeu una relació nova, podeu seleccionar una taula de cadascun dels quadres combinats de la part superior del diàleg.

Si heu obert el diàleg Relacions per a una relació existent fent doble clic a les línies de connexió a la finestra relació, les taules implicades en la relació no es podran modificar.

Camps clau

Defineix els camps clau de la relació.

Els noms de les taules seleccionades per a l'enllaç apareixen ací com a noms de columna . Si feu clic a un camp, podeu utilitzar els botons de fletxa per seleccionar un camp de la taula. Cada relació s’escriu en una fila.

Opcions d'actualització

Ací podeu seleccionar opcions que tindran efecte quan hi haja canvis en un camp de clau principal.

Cap acció

Especifica que qualsevol canvi que es faça a una clau principal no afecti altres camps de claus foranies.

Actualització en cascada

Actualitza tots els camps de claus externes si s'ha modificat el valor de la clau primària corresponent (actualització en cascada).

Posar a null

Si s'ha modificat la clau primària corresponent, utilitzeu aquesta opció per establir el valor "IS NULL" a tots els camps de claus externes. IS NULL significa que el camp està buit.

Establir per defecte

Si s'ha modificat la clau primària corresponent, utilitzeu aquesta opció per establir un valor per defecte a tots els camps de claus externes. Durant la creació de la taula corresponent, el valor per defecte d'un camp de clau externa es definirà quan s'assignin les propietats del camp.

Opcions de supressió

Ací podeu seleccionar opcions que tinguen efecte quan se suprimisca un camp de clau primària.

Cap acció

Especifica que la supressió d'una clau primària no tindrà cap efecte en altres camps de claus externes.

Supressió en cascada

Especifica que se suprimiran tots els camps de claus externs si se suprimeix el camp de clau primària corresponent.

warning

Quan esborreu una clau primària mitjançant l'opció Esborrar en cascada , també se suprimeixen tots els registres d'altres taules que tinguen aquesta clau com a clau externa. Utilitzeu aquesta opció amb molta cura; és possible que es puga suprimir una part important de la base de dades.


Establir a nul

Si suprimiu la clau principal corresponent, el valor "IS NULL" s'assignarà a tots els camps de claus externes.

Defineix com a per defecte

Si suprimiu la clau primària corresponent, s'establirà un valor definit a tots els camps de les claus externs.

Ens cal la vostra ajuda!