Disseny de l'estructura de la taula

A la finestra Disseny de l'estructura de la taula es defineixen taules noves o s'edita l'estructura d'una taula existent.

Per accedir a esta orde...

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Taules. Trieu Insereix ▸ Disseny de taula o Edita ▸ Edita.


Visió general de les bases de dades

Disseny de taula

La finestra té la seua pròpia barra de menú. També conté la següent nova ordre: Disseny d’índexs

Àrea de definició de taules

En aquesta àrea es defineix l’estructura de la taula.

Nom del camp

Especifica el nom del camp de dades. El motor de base de dades pot imposar restriccions a la longitud del nom de la taula i, a l’ús de caràcters especials i espais al nom de la taula.

Tipus de camp

Especifica el tipus de camp. Els tipus de camps disponibles estan limitats pel motor de base de dades que s’utilitza.

Descripció

Especifica una descripció opcional per a cada camp.

Les capçaleres de fila contenen les ordres del menú contextual següents:

Retalla

Retalla la fila seleccionada al porta-retalls.

Copia

Copia la fila seleccionada al porta-retalls.

Enganxa

Enganxa el contingut del porta-retalls.

Suprimeix

Suprimeix la fila seleccionada.

Insereix files

Insereix una fila buida sobre la fila actual si la taula no s'ha guardat. Insereix una fila buida al final de la taula si la taula ja s'ha guardat..

Clau primària

Si aquesta ordre té una marca de verificació, el camp de dades es defineix com a clau principal. En fer clic a l'ordre s'activa o desactiva la definició de clau principal del camp. L'ordre només és visible si la font de dades admet les claus primàries.

Propietats del camp

Defineix les propietats del camp seleccionat.

Longitud

Especifica el nombre màxim de caràcters permés per a l'entrada de dades del camp de dades, inclosos els espais o caràcters especials.

Llocs decimals

Especifica el nombre de posicions decimals per a un camp numèric o decimal.

Valor per defecte

Especifica el valor predeterminat per als registres de dades nous.

Exemple de format

Mostra un exemple del codi de format del camp aplicant-li al valor per defecte. Seleccioneu el codi de format amb el botó Camp de format.

Format del camp

Aquest botó obri el diàleg Format del camp.

Area d'ajuda

Mostra una cadena d'ajuda o una pista definida pel dissenyador de la base de dades per al camp donat.

Ens cal la vostra ajuda!