Menús contextuals de la taula

El menú contextual del contenidor de taules ofereix funcions que s'apliquen a totes les taules de base de dades. Per a editar una taula concreta a la base de dades, seleccioneu la taula corresponent i obriu el menú contextual.

Per accedir a esta orde...

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Taules.


note

Segons el context, és possible que no totes les funcions de la base de dades actual es mostren als menús contextuals. Per exemple, l'ordre Relacions, que permet definir relacions entre diverses taules, només està disponible a les bases de dades relacionals.


En funció del sistema de base de dades utilitzat, trobareu les entrades següents als menús contextuals:

Obri

Utilitzeu l'orde Obri per obrir l'objecte seleccionat en una tasca nova.

Si una taula està oberta, hi ha diverses funcions disponibles per editar les dades.

Relacions

Aquesta ordre obri la finestra Disseny de relacions, que vos permet definir relacions entre diverses taules de la bases de dades.

Crea un enllaç

Es pot activar esta orde si hi ha un objecte seleccionat. Es crearà un enllaç directament anomenat "Enllaç a xxx" (on xxx representa el nom de l'objecte) en el mateix directori que el de l'objecte seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!