Auxiliar de diagrames - Sèries de dades

En esta pàgina de l'Auxiliar de diagrames podeu canviar l'interval d'origen de totes les sèries de dades de manera separada, incloses les seues etiquetes. També podeu canviar l'interval de les categories. En primer lloc podeu seleccionar l'interval de dades a la pàgina Intervals de dades i a continuació suprimir les sèries de dades innecessàries o afegir sèries de dades d'altres cel·les.

Icona de consell

Si la quantitat d'opcions d'esta pàgina vos pareix excessiva, podeu ometre la pàgina i definir l'interval de dades a la pàgina Interval de dades de l'Auxiliar de diagrames.


Per accedir a esta orde...

Trieu Insereixt ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama

Feu doble clic a un diagrama i trieu Format ▸ Intervals de dades


Este diàleg només està disponible per a diagrames basats en una taula del Calc o del Writer.

Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Organització de les sèries de dades

En el quadre de llista Sèries de dades podeu visualitzar una llista de totes les sèries de dades del diagrama actual.

Edició de les sèries de dades

  1. Feu clic a una entrada de la llista per visualitzar-ne i editar-ne les propietats.

    En el quadre de llista Intervals de dades podeu visualitzar els noms de funció i els intervals de cel·les per als components de les sèries de dades.

  2. Feu clic a una entrada i editeu-ne el contingut en el quadre de text inferior.

    L'etiqueta que hi ha al costat del quadre de text defineix la funció seleccionada actualment.

  3. Introduïu l'interval o feu clic a Selecciona l'interval de dades per minimitzar el diàleg i seleccionar l'interval amb el ratolí.

    Si voleu obtindre un interval de dades d'àrees de cel·les múltiples que no siguen contigües, introduïu el primer interval, afegiu manualment un punt i coma al final del quadre de text i introduïu els altres intervals. Utilitzeu un punt i coma com a delimitador entre intervals.

L'interval per a una funció de dades, com ara els valors de les Y, no ha d'incloure una cel·la d'etiqueta.

Edició de categories o etiquetes de dades

Segons el tipus de diagrama, els textos es mostren a l'eix X o bé com a etiquetes de dades.

Ens cal la vostra ajuda!