Auxiliar de diagrames - Elements del diagrama

En esta pàgina de l'Auxiliar de diagrames podeu triar els elements del diagrama que es mostraran.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Per introduir elements del diagrama

Introduïu títols o feu clic als elements que vulgueu que es mostren en el diagrama actual.

Títols

Si introduïu text per a un títol, un subtítol o un eix, es reservarà l'espai necessari per mostrar el text al costat del diagrama. Si no introduïu text no es reservarà este espai, de manera que hi haurà més espai per mostrar el diagrama.

No es pot enllaçar el text del títol a una cel·la. Heu d'introduir el text directament.

Una vegada finalitzat el diagrama, en podeu canviar la posició i altres propietats mitjançant el menú Format.

Llegenda

La llegenda mostra les etiquetes a partir de la primera fila o columna, o bé a partir de l'interval que hàgeu definit en el diàleg Sèries de dades. Si el diagrama no conté etiquetes, la llegenda mostrarà un text del tipus "Fila 1, Fila 2, ..." o bé "Columna A, Columna B, ...", d'acord amb els números de fila o les lletres de columna de les dades del diagrama.

No podeu introduir el text directament, sinó que es genera de manera automàtica des de l'interval de cel·les Nom.

Seleccioneu una de les opcions de posició. Una vegada hàgeu finalitzat el diagrama, podreu especificar altres posicions mitjançant el menú Format.

Graelles

Les línies visibles de la graella poden ajudar a estimar els valors de les dades al diagrama.

La distància entre les línies de la graella correspon als paràmetres relatius a l'interval definits a la pestanya Escala de les propietats de l'eix.

Les línies de graella no estan disponibles per als diagrames de sectors.

Elements addicionals

Si voleu inserir elements addicionals utilitzeu el menú Insereix del diagrama en mode d'edició, on podreu definir els elements següents:

  1. Eixos secundaris

  2. Graelles secundàries

  3. Etiquetes de dades

  4. Estadístiques, per exemple valors mitjans, barres d'error a les Y i línies de tendència

Ens cal la vostra ajuda!