Diagrama de sectors

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Diagrama de sectors

Els diagrames de sectors mostren els valors com a sectors circulars del cercle complet. La longitud de l'arc, o l'àrea de cada sector, és proporcional al seu valor.

Diagrama de sectors - este subtipus mostra els sectors com a àrees acolorides del diagrama complet, només per a una columna de dades. Una vegada creat el diagrama, podeu fer clic a qualsevol dels sectors i arrossegar-lo per tal de separar-lo de la resta del diagrama o per tornar-lo a unir.

Diagrama de sectors explotat - este subtipus mostra els sectors ja separats els uns dels altres. Una vegada hàgeu creat el diagrama, podeu fer clic a qualsevol dels sectors i arrossegar-lo al llarg d'un eix radial a partir del centre del diagrama.

Toroide - este subtipus pot mostrar columnes de dades múltiples. Cada columna de dades es mostra com una forma toroïdal amb un forat intern, on es pot mostrar la columna de dades següent. Una vegada hàgeu creat el diagrama, podeu fer clic a un sector extern i arrossegar-lo per moure'l al llarg d'un eix radial des del centre del toroide.

Diagrama toroïdal explotat - este subtipus mostra els sectors exteriors ja separats de la resta del toroide. Una vegada hàgeu creat el diagrama, podeu fer clic a un sector extern i arrossegar-lo per moure'l al llarg d'un eix radial a partir del centre del toroide.

Ens cal la vostra ajuda!