Diagrama de tipus Columna i línia

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Columna i línia

Un diagrama de tipus Columna i línia és una combinació d'un diagrama de tipus Columna i un diagrama de tipus Línia.

Seleccioneu una de les variants

Podeu inserir un segon eix Y triant Insereix - Eixos després de finalitzar l'auxiliar.

Per indicar un interval de dades

Les columnes de l'extrem esquerre (o les files superiors) de l'interval de dades seleccionat proporcionen les dades que es mostren com a objectes de columna. La resta de columnes o files de l'interval de dades proporcionen les dades per als objectes de línia. Podeu canviar esta assignació des del diàleg Sèries de dades.

  1. Seleccioneu l'interval de dades.

  2. Feu clic a una de les opcions per a les sèries de dades en files o en columnes.

  3. Comproveu si l'interval de dades té etiquetes a la primera fila, a la primera columna o a tots dos llocs.

Organització de les sèries de dades

En el quadre de llista Sèries de dades podeu visualitzar una llista de totes les sèries de dades del diagrama actual.

Les sèries de dades de columna se situen a la part superior de la llista, mentre que les sèries de dades de línia se situen a la part inferior de la llista.

Edició de les sèries de dades

  1. Feu clic a una entrada de la llista per visualitzar-ne i editar-ne les propietats.

    En el quadre de llista Intervals de dades podeu visualitzar els noms de funció i els intervals de cel·les per als components de les sèries de dades.

  2. Feu clic a una entrada i editeu-ne el contingut en el quadre de text inferior.

    L'etiqueta que hi ha al costat del quadre de text defineix la funció seleccionada actualment.

  3. Introduïu l'interval o feu clic a Selecciona l'interval de dades per minimitzar el diàleg i seleccionar l'interval amb el ratolí.

L'interval per a una funció de dades, com ara els valors de les Y, no ha d'incloure una cel·la d'etiqueta.

Edició de categories o etiquetes de dades

Els valors de l'interval Categories es mostraran com a etiquetes a l'eix X.

Inserció d'elements del diagrama

Utilitzeu la pàgina Elements del diagrama de l'Auxiliar de diagrames per inserir qualsevol dels elements següents:

Si voleu inserir elements addicionals utilitzeu el menú Insereix del diagrama en mode d'edició, on podreu definir els elements següents:

Per definir etiquetes de dades diferents per a cada sèrie de dades, utilitzeu el diàleg de propietats de les sèries de dades.

Ens cal la vostra ajuda!