Diagrames de tipus Columna i Barra

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Columna

Este tipus mostra un diagrama de barres o un gràfic de barres amb barres verticals. L'alçària de cada barra és proporcional al seu valor. L'eix X mostra categories. L'eix Y mostra el valor per a cada categoria.

Normal - este subtipus mostra tots els valors de les dades que pertanyen a una categoria els uns al costat dels altres. Se centra en els valors absoluts individuals, comparats amb qualsevol altre valor.

Apilat - este subtipus mostra els valors de les dades de cada categoria els uns damunt dels altres. Se centra en el valor de la categoria en conjunt i en la contribució individual de cada valor dins la seua categoria.

Percentatge apilat - este subtipus mostra el percentatge relatiu de cada valor de les dades en relació amb el total de la seua categoria. Se centra en la contribució relativa de cada valor al total de la categoria.

Podeu activar una visualització 3D dels valors de les dades. L'esquema "realista" intenta obtindre la millor aparença 3D, mentre que l'esquema "senzill" intenta reproduir la visualització de diagrames d'altres productes ofimàtics.

Per als diagrames 3D, podeu seleccionar la forma per a cada valor de les dades entre Caixa, Cilindre, Con i Piràmide.

Barra

Este tipus mostra un diagrama de barres o un gràfic de barres amb barres horitzontals. La longitud de cada barra és proporcional al seu valor. L'eix Y mostra categories. L'eix X mostra el valor de cada categoria.

Els subtipus són els mateixos que els del tipus Columna.

Ens cal la vostra ajuda!