Visualització 3D

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames o en el menú contextual d'un diagrama.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

La previsualització del diagrama respon a la nova configuració que introduïu en el diàleg.

Per definir la perspectiva, l'aparença i la il·luminació d'un diagrama 3D, podeu triar Format ▸ Visualització 3D.

Perspectiva

Establiu tots els angles a 0 per obtindre una vista frontal del diagrama. Els diagrames de sectors i els diagrames toroïdals es mostraran com a cercles.

Quan els eixos en angle recte estiguen habilitats, només podreu girar el contingut del diagrama en les direccions X i Y, és a dir, en paral·lel a les vores del diagrama.

Si definiu x amb un valor de 90 i els valors y i z com a 0, obtindreu una visió descendent del diagrama. Si definiu x com a -90, visualitzareu la part inferior del diagrama.

Els girs s'apliquen en l'orde següent: en primer lloc X, en segon lloc Y i finalment Z.

Quan l'ombreig està activat i gireu un diagrama, les llums giren com si estigueren fixades al diagrama.

Icona de nota

Els eixos de gir sempre són relatius a la pàgina, i no als eixos del diagrama. Este funcionament és diferent del d'altres aplicacions per a la creació de diagrames.


Activeu la casella de selecció Perspectiva per visualitzar el diagrama en una perspectiva central, com si es trobés darrere un objectiu de càmera, en lloc d'utilitzar una projecció paral·lela.

Definiu la longitud del focus amb el botó de selecció de valors. Amb el valor 100% obtindreu una vista en perspectiva en què una vora allunyada del diagrama tindrà aproximadament la meitat de la grandària que una vora propera.

Icona de nota

Les versions anteriors del LibreOffice no podien mostrar el percentatge de la perspectiva de la mateixa manera que la versió actual.


Aparença

En seleccionar un esquema les caselles de selecció i les fonts de llum es definiran d'acord amb l'esquema seleccionat.

Il·luminació

Defineix les fonts d'il·luminació per a la visualització 3D.

Ens cal la vostra ajuda!