Propietats de les línies esglaonades

En un diagrama que mostre línies (de tipus Línia o de tipus XY), podeu triar que es mostren els punts amb esglaons en lloc de línies rectes. Hi ha algunes opcions que controlen les propietats d'estes corbes.

Per accedir a esta orde...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Tipus d'esglaonat diferents

Please support us!