Propietats de les línies suaus

En un diagrama que mostre línies (de tipus Línia o de tipus XY), podeu triar que es mostren corbes en lloc de línies rectes. Hi ha algunes opcions que controlen les propietats d'estes corbes.

Per accedir a esta orde...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Per canviar les propietats de les línies

  1. Seleccioneu Spline cúbic o B-spline.

    Això són models matemàtics que influencien en com es mostren les corbes. Les corbes es creen ajuntant segments de polinomis un rere l'altre.

  2. Opcionalment, definiu la resolució. Com més alt siga el valor més suau serà la línia.

  3. Opcionalment, per al model B-spline, establiu el grau dels polinomis.

Please support us!