Propietats de les línies suaus

En un diagrama que mostre línies (de tipus Línia o de tipus XY), podeu triar que es mostren corbes en lloc de línies rectes. Hi ha algunes opcions que controlen les propietats d'estes corbes.

Per accedir a esta orde...

En el diàleg de tipus de diagrama d'un diagrama de tipus Línia o diagrama XY que mostre línies, trieu Línies esglaonades en el desplegable de tipus de línies, i aleshores feu clic al botó Propietats.


Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Per canviar les propietats de les línies

  1. Seleccioneu Spline cúbic o B-spline.

    Això són models matemàtics que influencien en com es mostren les corbes. Les corbes es creen ajuntant segments de polinomis un rere l'altre.

  2. Opcionalment, definiu la resolució. Com més alt siga el valor més suau serà la línia.

  3. Opcionalment, per al model B-spline, establiu el grau dels polinomis.

Ens cal la vostra ajuda!