Arranjament

Vos permet modificar l'orde de les sèries de dades ja definides en el diagrama.

La posició de les dades a la taula no canvia. Només podreu triar les ordes després d'haver inserit un diagrama al LibreOffice Calc.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Arranjament (diagrames)

Obriu el menú contextual i trieu Arranjament (diagrames)


Icona d'avís

Esta funció només està disponible si es mostren dades a les columnes. No és possible commutar les dades que s'han de mostrar a les files.


Envia cap avant

Mou les sèries de dades seleccionades cap avant (cap a la dreta).

Envia cap arrere

Mou les sèries de dades seleccionades cap arrere (cap a l'esquerra).

Ens cal la vostra ajuda!