Graella

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!