Graella

Obri un submenú que vos permet seleccionar la graella que vulgueu formatar.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Graella (diagrames)


Graella principal de l'eix X

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Graella principal de l'eix Y

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Graella principal de l'eix Z

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix X

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix Y

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix Z

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Totes les graelles dels eixos

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!