Eix Y

Obri el diàleg Eix Y, que vos permet canviar les propietats de l'eix Y.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ‚Ėł Eix ‚Ėł Eix Y / Eix Y secundari (diagrames)


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Escala

Controla el redimensionament de l'eix X o Y.

Posició

Controla la posició de l'eix.

Alineació

Modifica l'alineació dels eixos o de les etiquetes de títol.

Ens cal la vostra ajuda!