Eixos

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


L'eix Y té un diàleg destacat. Per als diagrames X-Y, el diagrama de l'eix X també apareix destacat a la pestanya Redimensionament.

Icona de nota

El redimensionament de l'eix X només és possible per als diagrames de tipus X-Y.


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Caràcter

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Alineació

Modifica l'alineació dels eixos o de les etiquetes de títol.

Please support us!