Eix

Obri un submenú que permet editar les propietats dels eixos.

Les pestanyes dels diàlegs depenen del tipus de diagrama seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Axis (Charts)


Eix X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Eix Y

Obri el diàleg Eix Y, que vos permet canviar les propietats de l'eix Y.

Eix X secundari

Obri un diàleg que vos permet editar les propietats de l'eix X secundari. Per inserir un eix X secundari, trieu Insereix - Eixos i seleccioneu Eix X.

Eix Y secundari

Obri un diàleg que vos permet editar les propietats de l'eix Y secundari. Per inserir un eix Y secundari, trieu Insereix - Eixos i seleccioneu Eix Y.

Eix Z

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Tots els eixos

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!