Formata la selecció

Formata l'objecte seleccionat. Segons l'objecte seleccionat, l'orde obrirà una sèrie de diàlegs que també podreu obrir triant les ordes següents des del menú Format:

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Formata la selecció (diagrames)


Pla lateral del diagrama

Obri el diàleg Pla lateral del diagrama, que vos permet modificar les propietats del pla lateral del diagrama. El pla lateral del diagrama és el fons "vertical" rere l'àrea de dades del diagrama.

Àrea del diagrama

Obri el diàleg Àrea del diagrama, que vos permet modificar les propietats de l'àrea del diagrama. L'àrea del diagrama és el fons que hi ha darrere de tots els elements del diagrama.

Base del diagrama

Obri el diàleg Base del diagrama, que vos permet modificar les propietats de la base del diagrama. La base del diagrama és l'àrea inferior dels diagrames 3D. Esta característica només està disponible per als diagrames 3D.

Títol

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Llegenda

Defineix els atributs de vora, àrea i caràcter d'una llegenda.

Eix X

Obri un diàleg que vos permet editar les propietats de l'eix seleccionat.

Eix Y

Obri el diàleg Eix Y, que vos permet canviar les propietats de l'eix Y.

Graella

Obri el diàleg Graella, que vos permet definir les propietats de la graella.

Punt de dades

Este diàleg vos permet canviar les propietats del punt de dades seleccionat. Este diàleg apareix si només hi ha un punt de dades seleccionat i trieu Format ▸ Formata la selecció. Algunes de les entrades del menú només estan disponibles per als diagrames 2D o 3D.

Sèries de dades

Utilitzeu este diàleg per canviar les propietats de la sèrie de dades seleccionada. Este diàleg apareix si només hi ha una sèrie de dades seleccionada i trieu Format ▸ Formata la selecció. Algunes de les entrades del menú només estan disponibles per als diagrames 2D o 3D.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!