Graelles

Podeu dividir els eixos en seccions assignant-los línies de la graella. Això vos permetrà obtindre una visió general del diagrama més completa, especialment si treballeu amb diagrames grans. La graella principal de l'eix Y està activada per defecte.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ‚Ėł Graelles (diagrames)

A la barra de formatació, feu clic a

Icona

Graelles horitzontals

Icona

Graelles verticals


Graelles principals

Defineix l'eix que s'ha d'establir com a graella principal.

Eix X

Afig línies de graella a l'eix X del diagrama.

La icona Graelles verticals de la barra Formatació canvia la visualització de la graella per a l'eix X. La visualització canvia entre els tres estats: sense graella, graella principal i ambdues graelles, principal i secundària. El canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - Graelles.

Icona

Graelles horitzontals

Eix Y

Afig línies de graella a l'eix Y del diagrama.

La icona Graelles horitzontals de la barra Formatació canvia la visualització de la graella per a l'eix Y. La visualització canvia entre els tres estats: sense graella, graella principal i ambdues graelles, principal i secundària. El canvi afecta a les caselles de selecció de Insereix - Graelles.

Icona

Graelles verticals

Eix Z

Afig línies de graella a l'eix Z del diagrama. Esta opció només està disponible si treballeu amb diagrames 3D.

Graelles secundàries

Utilitzeu esta àrea per assignar una graella secundària a cada eix. Si assigneu graelles secundàries als eixos es reduirà la distància entre les graelles principals.

Eix X

Afig línies de graella que subdivideixen l'eix X en seccions més petites.

Eix Y

Afig línies de graella que subdivideixen l'eix Y en seccions més petites.

Eix Z

Afig línies de graella que subdivideixen l'eix Z en seccions més petites. Esta opció només està disponible si treballeu amb objectes 3D.

Ens cal la vostra ajuda!