Llegenda

Obri el diàleg Llegenda, que vos permet canviar la posició de les llegendes del diagrama i especificar si s'han de mostrar.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Llegenda (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Llegenda ▸ Posició (diagrames)


Per mostrar o amagar una llegenda, feu clic a Llegenda activada/desactivada de la barra Formatació.

Icona

Llegenda activada/desactivada

Mostra

Especifica si es mostrarà una llegenda per al diagrama. Esta opció només és visible si es crida el diàleg per mitjà d'Insereix - Llegenda.

Posició

Seleccioneu la posició per a la llegenda:

Esquerra

Ubica la llegenda a l'esquerra del diagrama.

Part superior

Ubica la llegenda a la part superior del diagrama.

Dreta

Ubica la llegenda a la dreta del diagrama.

Part inferior

Ubica la llegenda a la part inferior del diagrama.

Orientació del text

Esta característica només està disponible si habiliteu la compatibilitat amb la disposició complexa de text a - Configuració de la llengua - Llengües.

Direcció del text

Especifica la direcció del text per a un paràgraf que fa servir la disposició complexa de text (CTL). Esta característica només està disponible si la compatibilitat amb la disposició complexa de text està habilitada.

Superposició

Especifica si la llegenda s'ha de superposar al diagrama. Si s'inhabilita aquesta opció podreu mostrar la llegenda per sobre d'una part buida del diagrama, en lloc d'a un costat. D'aquesta manera, l'àrea de dibuix pot omplir la totalitat del diagrama, la qual cosa n'augmenta la llegibilitat.

Ens cal la vostra ajuda!