Títols

Obri un diàleg que vos permet introduir o modificar els títols d'un diagrama. Podeu definir el text del títol principal, del subtítol i de les etiquetes dels eixos, i també especificar si es visualitzaran estos elements.

Per accedir a esta orde...

Choose Insert - Titles (Charts)


Títol

Enter the desired title for the chart. This will be displayed at the top of the chart.

Subtítol

Enter the desired subtitle for the chart. This will be displayed under the title set in the Title field.

Axes

Eix X

Enter the desired title for the X axis of the chart.

Eix Y

Enter the desired title for the Y axis of the chart.

Eix Z

Enter the desired title for the Z axis of the chart. This option is only available for 3-D charts.

Secondary Axes

Eix X

Enter the desired secondary title for the X axis of the chart. This will appear on the opposite side of the chart as the X axis title.

Eix Y

Enter the desired secondary title for the Y axis of the chart. This will appear on the opposite side of the chart as the Y axis title.

Please support us!