Sheet Tab Context Menu

The sub menu contains command that applies directly to the selected sheet.

Per accedir a esta orde...

Right-click on the sheet tab in the sheet navigation bar.


Insert Sheet

Defineix les opcions que s'utilitzaran per inserir un full nou. Podeu crear un full nou o inserir un full existent des d'un fitxer.

Delete Sheet

Deletes the current sheet or selected sheets.

Rename Sheet

Esta orde obri un diàleg que vos permet assignar un nom diferent al full actual.

Duplicate Sheet

Duplicates the selected sheet assigning a new name.

Move or Copy a Sheet

Mou o còpia un full cap a una altra ubicació del mateix document o d'un document diferent.

Select all sheets

Selects all of the sheets in the current spreadsheet.

Protect Sheet

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Hide Sheet

Hides the sheet.

View Grid Lines

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

Permet assignar macros a esdeveniments del programa. La macro assignada s'executarà automàticament cada vegada que es produïsca l'esdeveniment seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!