Barra d'imatges

La barra d'imatges es mostra quan inseriu o seleccioneu una imatge en un full.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filtre

Mode gràfic

Enumera els atributs de visualització per a l'objecte gràfic seleccionat. L'objecte gràfic incrustat o enllaçat del fitxer actual no canviarà, només canviarà la visualització de l'objecte.

Estils de cel·la

Mode gràfic

Color

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparència

Indica la transparència de l'objecte gràfic. Es poden introduir valors des de 0% (totalment opac) a +100% (totalment transparent).

Icona

Transparència

Escapça

Permet escapçat la visualització d'una imatge inserida. Només s'escapça la visualització; no es modifica la imatge inserida. S'ha de seleccionar una imatge per habilitar l'escapçament.

A l'Impress i al Draw no es mostra cap diàleg si feu clic a la icona, però veieu vuit anses d'escapçament. Obriu el menú contextual d'una imatge seleccionada i trieu Escapça la imatge, si voleu utilitzar el diàleg per escapçar-la.

Arrossegueu una de les vuit anses d'escapçament per escapçar la imatge.

icona

Escapça

Anchor

Vos permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

From toolbars:

Icon Anchor

Àncora

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Icon Bring to Front

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Icon Send to Back

Envia al fons

Al primer pla

Mou l'objecte seleccionat davant del text.

Icon To Foreground

Al fons

Al fons

Mou l'objecte seleccionat darrere del text.

Icon To Background

Al fons

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Ens cal la vostra ajuda!