Eines

El menú Eines conté ordres per a verificar l'ortografia, rastrejar les referències del full, trobar-hi errors i definir escenaris.

També podeu crear i assignar macros, així com configurar l'aparença i l'estil de les barres d'eines, els menús i el teclat; també podeu configurar les opcions per defecte per a les aplicacions del LibreOffice.

Ortografia

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Llengua

Obri un submenú que vos permet triar ordes específiques per a les llengües.

Opcions de correcció automàtica

Permet definir les opcions per al reemplaçament automàtic de text mentre escriviu.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Busca de l'objectiu

Obri un diàleg que vos permet solucionar una equació amb una variable.

Solucionador

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Detectiu

Esta orde activa el Detectiu del full de càlcul. Amb el Detectiu podeu fer un seguiment de les dependències des de la cel·la que conté la fórmula actual fins a les cel·les del full de càlcul.

Escenaris

Defines a scenario for the selected sheet area.

Protegeix el document

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Macros

Vos permet gravar o organitzar i editar macros.

Gestor d'extensions

El gestor d'extensions afig, suprimeix, desactiva, activa i actualitza les extensions del LibreOffice.

Paràmetres del filtre del filtre XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Personalitza

Permet personalitzar els menús, els menús contextuals, les tecles de drecera, les barres d'eines i les assignacions de macros a esdeveniments del LibreOffice.

Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Ens cal la vostra ajuda!