Insereix

El menú Insereix conté ordres per a inserir elements nous, com ara imatges, quadres de text, objectes, multimèdia, noms de cel·les i molt més, en el full actual.

Imatge

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagrama

Insereix un diagrama.

Minidiagrames

Els minidiagrames són petits gràfics que caben dins d'una cel·la.

Pivot Table - Select Source

Obri un diàleg on podeu seleccionar la font de la taula dinàmica i, a continuació, crear la taula.

Restaura

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Funció

Obri l'auxiliar de funcions, que vos permet crear fórmules interactivament.

Intervals i expressions amb nom

Vos permet donar un nom a les diferents seccions del full de càlcul. Si doneu un nom a les diferents seccions, podreu navegar fàcilment pels documents del full de càlcul i trobar informació específica.

Quadre de text

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obri un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Data

Insereix la data actual en la cel·la.

Hora

Insereix la hora actual en la cel·la.

Camp

Obri un submenú per a introduir la data, el nom del full o el títol del document a la cel·la.

Capçaleres i peus de pàgina

Vos permet definir i donar format a les capçaleres i peus de pàgina.

Control del formulari

Aquest submenú conté controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificació, botons d'opció i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Ens cal la vostra ajuda!