Menús

Les ordes següents del menú estan disponibles per als fulls de càlcul.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordes de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordes de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Estes ordes s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Edita

Este menú conté ordes per a editar el contingut del document actual.

Visualitza

Este menú conté ordes per controlar la visualització en pantalla del document.

Insereix

El menú Insereix conté ordres per a inserir elements nous, com ara imatges, quadres de text, objectes, multimèdia, noms de cel·les i molt més, en el full actual.

Format

El menú Format conté ordres per a formatar les cel·les seleccionades, objectes i continguts de cel·les del document.

Full

Este menú conté ordes per a modificar i gestionar un full i els seus elements.

Dades

Utilitzeu les ordes del menú Dades per editar les dades del full actual. Podeu definir intervals, ordenar i filtrar dades, calcular resultats, esquematitzar dades i crear una taula dinàmica.

Eines

El menú Eines conté ordres per a verificar l'ortografia, rastrejar les referències del full, trobar-hi errors i definir escenaris.

Finestra

Conté ordes per manipular i mostrar finestres de document.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!