Aplicació de filtres avançats

  1. Copieu les capçaleres de columna dels intervals del full que s'han de filtrar en una àrea buida del full, i després introduïu els criteris per al filtre en una fila sota les capçaleres. Les dades organitzades horitzontalment en una fila sempre es connectaran de manera lògica amb el booleà AND, i les dades ordenades verticalment en una columna, amb el booleà OR.

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Exemple

Carregueu un full de càlcul amb un nombre gran de registres. En este exemple s'utilitza un document fictici de Facturació, però també podeu utilitzar qualsevol altre document. El document té el format següent:

A

B

C

D

E

1

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

2

Gener

125600

200500

240000

170000

3

Febrer

160000

180300

362000

220000

4

Març

170000

etcètera...


Copieu la fila 1 amb les capçaleres de les files (noms dels camps), fins a la fila 20, per exemple. Introduïu les condicions del filtre enllaçades amb OR a les files 21, 22, etcètera.

A

B

C

D

E

20

Mes

Estàndard

Empresa

Luxe

Suite

21

Gener

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Trieu Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre avançat i seleccioneu l'interval A20:E22. Després de que feu clic a D'acord, només es mostraran les files filtrades. La resta s'amagarà de la visualització.

Ens cal la vostra ajuda!