Definició de les àrees d'impressió en un full

Podeu definir l'interval de cel·les d'un full de càlcul que vulgueu imprimir.

Les cel·les del full que no formen part de l'àrea d'impressió definida no s'imprimiran ni s'exportaran. Els fulls que no tinguen una àrea d'impressió definida no s'imprimiran ni s'exportaran a un fitxer PDF, tret que el document utilitze el format de fitxer de l'Excel.

Icona de nota

Per als fitxers oberts en format Excel, s'imprimiran tots els fulls que no continguen una àrea d'impressió definida. Passa el mateix quan exporteu el full de càlcul formatat de l'Excel a un fitxer PDF.


Definició d'una àrea d'impressió

 1. Seleccioneu les cel·les que voleu imprimir.

 2. Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Defineix.

Afegir cel·les a una àrea d'impressió

 1. Seleccioneu les cel·les que vulgueu afegir a l'àrea d'impressió existent.

 2. Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Afig.

Supressió d'una àrea d'impressió

Utilització de la previsualització del salt de pàgina per editar les àrees d'impressió

A la previsualització del salt de pàgina, tant les àrees d'impressió com les regions de salt de pàgina es destaquen amb una vora blava i contenen un número de pàgina centrat de color gris. Les àrees que no són d'impressió tenen un fons gris.

Per definir una regió nova amb un salt de pàgina, arrossegueu la vora a una ubicació nova. Quan definiu una regió nova amb un salt de pàgina, es reemplaçarà un salt de pàgina automàtic per un salt de pàgina manual.

Visualització i edició d'àrees d'impressió

 1. Trieu Visualitza - Previsualització del salt de pàgina.

  Icona de consell

  Per canviar el factor d'escala per defecte de la previsualització del salt de pàgina, feu doble clic damunt del valor percentual de la barra Estat i seleccioneu un factor d'escala nou.


 2. Editeu l'àrea d'impressió.

  Per canviar la mida d'una àrea d'impressió, arrossegueu una vora de l'àrea a un lloc nou.

  Icona de nota

  Per suprimir un salt de pàgina manual que es troba en una àrea d'impressió, arrossegueu la vora del salt de pàgina fora de l'àrea d'impressió.


  Per suprimir una àrea d'impressió, arrossegueu una vora de l'àrea fins a la vora oposada de l'àrea.

 3. Per eixir de la previsualització del salt de pàgina, trieu Visualitza - Normal.

Ens cal la vostra ajuda!