Aplicació de la busca de l'objectiu

Amb l'ajuda de la busca de l'objectiu podreu calcular un valor que, com a part d'una fórmula, vos porta al resultat que indiqueu per a la fórmula. D'esta manera definiu la fórmula amb diversos valors fixos i un valor variable i el resultat de la fórmula.

Exemple de busca de l'objectiu

Per calcular l'interés anual (I), creeu una taula amb els valors per al capital (C), el nombre d'anys (n) i el tipus d'interés (i). La fórmula és:

I = C * n* i

En este exemple assumim que el tipus d'interés i del 7,5% i el nombre d'anys n (1) es mantindran constants. No obstant això, voleu saber en quina mesura s'ha de modificar el capital d'inversió C per aconseguir una rendibilitat concreta I. Per a este exemple, calculeu el capital C requerit si voleu una rendibilitat anual de 15.000 €.

Introduïu tots els valors per al capital C (un valor arbitrari com 100.000 €), el nombre d'anys n (1) i el tipus d'interés i (7,5%), cadascun en una cel·la. Introduïu la fórmula per calcular l'interés I en una altra cel·la. En lloc de C, n, i i utilitzeu la referència a la cel·la amb el valor corresponent.

  1. Situeu el cursor a la cel·la que conté l'interés I i trieu Eines - Busca de l'objectiu. Apareixerà el diàleg Busca de l'objectiu.

  2. Ja s'haurà introduït la cel·la correcta en el camp Cel·la de la fórmula.

  3. Situeu el cursor en el camp Cel·la de la variable. Al full, feu clic a la cel·la que conté el valor que s'ha de canviar. En este exemple és la cel·la amb el valor del capital C.

  4. Introduïu el resultat esperat de la fórmula en el quadre de text Valor de l'objectiu. En este exemple, el valor és 15.000. Feu clic a D'acord.

  5. Apareixerà un diàleg que vos informarà que la busca de l'objectiu s'ha realitzat correctament. Feu clic a per introduir el resultat a la cel·la amb el valor variable.

Ens cal la vostra ajuda!