Aplicació de filtres

Els filtres i els filtres avançats vos permeten treballar en certes files filtrades (registres) d'un interval de dades. En els fulls de càlcul del LibreOffice hi ha diverses possibilitats per aplicar filtres.

  1. Un ús de la funció Filtre automàtic és restringir ràpidament la visualització de registres amb entrades idèntiques en un camp de dades.

  2. Al diàleg Filtre estàndard també podeu definir intervals que continguen els valors en camps de dades particulars. Podeu utilitzar el filtre estàndard per connectar fins a tres condicions, bé siga amb un operador lògic I o amb un operador lògic O.

  3. El Filtre avançat permet fins a un total de vuit condicions de filtre. Amb els filtres avançats, les condicions s'introdueixen directament en el full.

Icona de consell

Per a suprimir un filtre i tornar a veure totes les cel·les, feu clic a l'àrea on s'haja aplicat el filtre i trieu Dades - Filtre - Reinicialitza el filtre.


Icona de nota

Si seleccioneu files múltiples en una àrea on s'haja aplicat un filtre, esta selecció podrà incloure tant les files visibles com les que hagen quedat amagades mitjançant este filtre. En canvi, si a continuació voleu aplicar formatació a les files seleccionades o si voleu suprimir-les, estes accions només s'aplicaran a les files visibles, i no a les amagades.


Icona de nota

Succeeix el contrari per a les files que heu amagat manualment amb l'orde Format ▸ Fila ▸ Amaga, ja que se suprimeixen quan suprimiu la selecció que les conté.


Ens cal la vostra ajuda!