Selecció d'intervals d'eixida de taules dinàmiques

Feu clic al botó Més del diàleg Taula dinàmica. El diàleg s'ampliarà.

Podeu seleccionar un interval amb un nom en el qual s'haja de crear la taula dinàmica a partir del quadre Resultats a. Si l'interval de resultats no té nom, introduïu les coordenades de la cel·la superior esquerra de l'interval al camp de la dreta del quadre Resultats a. També podeu fer clic a la cel·la corresponent i les coordenades s'introduiran automàticament.

Si activeu la casella de selecció Ignora les files buides, les files buides no es tindran en compte quan es cree la taula dinàmica.

Si la casella de selecció Identifica les categories està activada, les categories s'identificaran pels seus encapçalaments i s'assignaran de la manera corresponent quan es cree la taula dinàmica.

Obri un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!