Agrupament de taules dinàmiques

La taula dinàmica que s'obté pot contindre moltes entrades diferents. En podeu millorar el resultat visible agrupant les entrades.

  1. Seleccioneu una cel·la o un interval de cel·les a la taula dinàmica.

  2. Trieu Dades - Grup i esquema - Agrupa.

En funció del format de les cel·les seleccionades s'afegirà un camp de grup nou a la taula dinàmica o bé veureu un dels dos diàlegs Agrupament, bé per a valors numèrics o per a valors de data.

La taula dinàmica s'ha d'organitzar de manera que es puga aplicar l'agrupament.

Obri un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!