Filtratge de taules dinàmiques

Podeu utilitzar filtres per eliminar dades que no voleu d'una taula dinàmica.

Feu clic al botó Filtre del full per cridar el diàleg per a les condicions del filtre. També podeu cridar el menú contextual de la taula dinàmica i seleccionar l'orde Filtre. Apareixerà el diàleg Filtre, on podeu filtrar la taula dinàmica.

També podeu fer clic a la fletxa d'algun botó de la taula dinàmica per obrir una finestra emergent, des d'on podeu editar els paràmetres de visibilitat del cap associat.

Obri un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!