Creació de taules dinàmiques

  1. Situeu el cursor dins d'un interval de cel·les que continguen valors, files i encapçalaments de columna.

  2. Trieu Dades - Taula dinàmica - Crea. Apareixerà el diàleg Selecciona la font. Trieu Selecció actual i confirmeu l'opció amb D'acord. Els encapçalaments de la taula es mostren com a botons en el diàleg Taula dinàmica. Arrossegueu estos botons de la manera adequada i deixeu-los anar dins les àrees de format "Camps de pàgina", "Camps de columna", "Camps de fila" i "Camps de dades".

  3. Arrossegueu els botons que vulgueu dins d'una de les quatre àrees.

Arrossegueu un botó a l'àrea Camps de pàgina per crear un botó i un quadre de llista a la part superior de la taula dinàmica generada. El quadre de llista es pot utilitzar per filtrar la taula dinàmica pels continguts de l'element seleccionat. Podeu utilitzar la funció d'arrossegar i deixar anar dins la taula dinàmica generada per utilitzar un altre camp de pàgina com a filtre.

Si deixeu anar el botó a l'àrea Camps de dades es crearà una llegenda que també mostrarà la fórmula que s'utilitzarà per calcular les dades.

  1. Podeu canviar l'orde dels botons en qualsevol moment movent-los a una posició diferent de l'àrea amb el ratolí.

  2. Elimineu un botó tornant-lo a arrossegar a l'àrea dels altres botons que apareix a la dreta del diàleg.

  3. Per obrir el diàleg Camp de dades, feu doble clic en un dels botons de l'àrea Camps de fila o Camps de columna. Utilitzeu el diàleg per seleccionar fins on calcula el LibreOffice els subtotals que es visualitzen i si ho ha de fer.

Eixiu del diàleg Taula dinàmica prement D'acord. S'inserirà un botó de Filtre o bé un botó de pàgina per a cada camp de dades que heu deixat anar a l'àrea Camps de pàgina. La taula dinàmica s'inserirà més avall.

Obri un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!