Filtratge d'intervals de cel·les

Podeu utilitzar diversos filtres per filtrar intervals de cel·les als fulls de càlcul. Un filtre estàndard utilitza les opcions que indiqueu per filtrar les dades. Un filtre automàtic filtra les dades en funció d'un valor o d'una cadena específics. Un filtre avançat utilitza els criteris de filtre d'unes cel·les específiques.

Aplicació d'un filtre estàndard a un interval de cel·les

 1. Feu clic en un interval de cel·les.

 2. Trieu Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre estàndard.

 3. En el diàleg Filtre estàndard indiqueu les opcions de filtre que voleu aplicar.

 4. Feu clic a D'acord.

  Es mostraran els registres que coincideixen amb les opcions de filtre que heu indicat.

Aplicació d'un filtre automàtic a un interval de cel·les

 1. Feu clic a un interval de cel·les o a un interval d'una base de dades.

  Icona de consell

  Si voleu aplicar múltiples filtres automàtics al mateix full, primer haureu de definir els intervals de la base de dades i després aplicar els filtres automàtics als intervals de la base de dades.


 2. Trieu Dades ▸ Filtre automàtic.

  S'afegirà un botó de fletxa a la part superior de cada columna de l'interval de la base de dades.

 3. Feu clic al botó de fletxa de la columna que conté el valor o la cadena que voleu definir com a criteri del filtre.

 4. Seleccioneu el valor o la cadena que voleu utilitzar com a criteri del filtre.

  Es mostraran els registres que coincideixen amb el criteri del filtre que heu seleccionat.

Supressió d'un filtre d'un interval de cel·les

 1. Feu clic a un interval de cel·les filtrat.

 2. Trieu Dades - Filtre - Suprimeix el filtre.

Ens cal la vostra ajuda!