Aplicació de la formatació condicional

Si utilitzeu l'orde de menú Format ▸ Formatació condicional, el diàleg que s'obri vos permet definir condicions per cel·la, que s'han de complir per tal que les cel·les seleccionades tinguen un format específic.

Icona d'avís

Per aplicar la formatació condicional, la funció de càlcul automàtic ha d'estar habilitada. Trieu Eines ▸ Continguts de la cel·la ▸ Calcula automàticament (si el càlcul automàtic està habilitat veureu una marca de selecció al costat de l'orde).


Amb la formatació condicional, podeu realçar els totals que sobrepassen el valor mitjà de tots els totals, per exemple. Si els totals canvien, la formatació canvia de manera corresponent, sense haver d'aplicar altres estils de manera manual.

Definició de les condicions

 1. Seleccioneu les cel·les a les quals voleu aplicar un estil condicional.

 2. Trieu Format ▸ Formatació condicional.

 3. Introduïu les condicions en el quadre de diàleg. Este diàleg es descriu de manera detallada a l'Ajuda del LibreOffice. A continuació se'n mostra un exemple:

Exemple de formatació condicional: realçament dels totals superiors o inferiors al valor mitjà

Pas 1: Generació de valors numèrics

Pot ser que vulgueu donar un èmfasi especial a determinats valors de les taules. Per exemple, en una taula de facturació, pot ser que vulgueu mostrar tots els valors que estiguen per sobre de la mitjana en color verd i tots els que es troben per sota de la mitjana en color roig. Això és possible amb la formatació condicional.

 1. En primer lloc escriviu una taula que continga uns quants valors diferents. Per a la vostra prova podeu crear taules amb nombres aleatoris:

  En una de les cel·les introduïu la fórmula =ALEAT() per obtindre un nombre aleatori entre 0 i 1. Si voleu obtindre enters entre 0 i 50, introduïu la fórmula =ENT(ALEAT()*50).

 2. Copieu la fórmula per crear una fila de nombres aleatoris. Feu clic a la cantonada inferior dreta de la cel·la seleccionada i arrossegueu-la cap a la dreta fins que se seleccioni l'interval de cel·les desitjat.

 3. De la mateixa manera que s'ha descrit anteriorment, arrossegueu cap avall la cantonada de la cel·la situada més a la dreta per crear més files de nombres aleatoris.

Pas 2: Definició d'estils de cel·la

El pas següent és aplicar un estil de cel·la a tots els valors que representen una facturació per sobre de la mitjana, i un altre estil a aquells valors que es troben per sota de la mitjana. Abans de continuar, assegureu-vos que la finestra Estils siga visible.

 1. Feu clic a una cel·la en blanc i seleccioneu l'orde Formata les cel·les en el menú contextual.

 2. Seleccioneu un color de fons a la pestanya Fons del diàleg Formata les cel·les i feu clic a D'acord.

 3. A la finestra Estils, feu clic a la icona Estil nou a partir de la selecció. Introduïu el nom de l'estil nou. Per a aquest exemple, escriviu «Per sobre» com a nom de l'estil.

 4. Per definir un segon estil, feu clic novament a una cel·la en blanc i procediu tal com s'ha descrit anteriorment. Assigneu un color de fons diferent per a la cel·la i assigneu-li un nom (per a este exemple, "Per sota").

Pas 3: Càlcul de la mitjana

Per a este exemple es calcula la mitjana de valors aleatoris. El resultat se situa en una cel·la:

 1. Establiu el cursor en una cel·la en blanc, per exemple J14, i trieu Insereix - Funció.

 2. Seleccioneu la funció MITJANA. Utilitzeu el ratolí per seleccionar tots els nombres aleatoris. Si no podeu veure tot l'interval sencer perquè l'auxiliar de funcions l'està amagant, podeu reduir el diàleg temporalment mitjançant la icona Redueix /Augmenta.

 3. Tanqueu l'auxiliar de funcions fent clic a D'acord.

Pas 4: Aplicació d'estils de cel·la

Ara podeu aplicar la formatació condicional al full:

 1. Seleccioneu totes les cel·les amb els nombres aleatoris.

 2. Trieu l'orde Format ▸ Formatació condicional per obrir el diàleg corresponent.

 3. Definiu la condició de la manera següent: si el valor de la cel·la és inferior a J14, formateu amb l'estil de cel·la "Per sota", i si el valor de la cel·la és major o igual a J14, formateu amb l'estil de cel·la "Per sobre".

Pas 5: Còpia d'un estil de cel·la

Per aplicar la formatació condicional a altres cel·les més avant:

 1. Feu clic a una de les cel·les a la qual s'haja assignat la formatació condicional.

 2. Copieu la cel·la al porta-retalls.

 3. Seleccioneu les cel·les que rebran esta mateixa formatació.

 4. Trieu Edita ▸ Enganxament especial. Apareixerà el diàleg Enganxament especial.

 5. A l'àrea Selecció, activeu només el quadre Formats. La resta de quadres han d'estar desactivats. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!