Referències d'altres fulls

En una cel·la d'un full podeu mostrar una referència a una cel·la d'un altre full.

De la mateixa manera, també es pot fer una referència a una cel·la d'un altre document sempre que este document ja s'haja guardat com a fitxer.

Referència a una cel·la del mateix document

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. A mode d'exemple, introduïu la fórmula següent a la cel·la A1 del Full1:

  =Full2.A1

 3. Feu clic a la pestanya Full 2 que apareix a la part inferior del full de càlcul. Establiu el cursor a la cel·la A1 i introduïu-hi text o un nombre.

 4. Si torneu al Full1, veureu el mateix contingut a la cel·la A1. Si els continguts de Full2.A1 canvien, aleshores els continguts de Full1.A1 també canviaran.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Referència a una cel·la d'un altre document

 1. Trieu Fitxer ▸ Obri per a carregar un document de full de càlcul ja existent.

 2. Trieu Fitxer ▸ Nou per obrir un document de full de càlcul nou. Situeu el cursor a la cel·la on vulgueu inserir les dades externes i introduïu un signe d'igual per indicar que voleu començar una fórmula.

 3. Ara aneu al document que acabeu de carregar. Feu clic a la cel·la amb les dades que vulgueu inserir en el document nou.

 4. Torneu al full de càlcul nou. A la línia d'entrada veureu com el LibreOffice Calc ha afegit la referència a la fórmula de manera automàtica.

  La referència a una cel·la d'un altre document conté el nom d'este altre document entre cometes simples invertides, després un coixinet # i a continuació el nom del full de l'altre document, seguit d'un punt i el nom de la cel·la.

 5. Confirmeu la fórmula fent clic a la marca de selecció verda.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Si examineu el nom de l'altre document en esta fórmula, veureu que està escrit com un URL. Això vol dir que també podeu introduir un URL des d'Internet.

Ens cal la vostra ajuda!