Codis d'error del LibreOffice Calc

La taula seg√ľent cont√© un resum dels missatges d'error del LibreOffice Calc. Si l'error es produeix a la cel¬∑la que cont√© el cursor, el missatge d'error es mostrar√† a la Barra d'estat.

Codi d'error

Missatge

Explicació

###

cap

La cel·la no és prou ampla per mostrar el contingut.

501

El caràcter no és vàlid

Un caràcter de la fórmula no és vàlid.

502

L'argument no és vàlid

L'argument de la funció no és vàlid. Per exemple, un nombre negatiu a la funció ARRELQ(), en este cas, useu la funció ARRELQIM().

503
#N√öM!

L'operació de coma flotant no és vàlida

Un càlcul provoca un desbordament de l'interval de valors definit.

504

S'ha produ√Įt un error a la llista de par√†metres

Un paràmetre de la funció no és vàlid; per exemple, text en lloc de xifres o una referència de domini en lloc d'una referència de cel·la.

507, 508

S'ha produ√Įt un error: cal una parella

Cal un claudàtor; per exemple, hi ha claudàtor de tancament, però no d'obertura

509

Cal un operador

Cal un operador; per exemple, a "=2(3+4) * ", on l'operador entre "2" i "(" no existeix.

510

Cal una variable

Cal una variable; per exemple, quan dos operadors van junts "=1+*2".

511

Cal una variable

La funció requereix més variables de les que hi ha; per exemple, AND() o OR().

512

S'ha produ√Įt un desbordament de f√≥rmules

Compilador: el nombre tota d'identificadors interns, (això és operadors, variables, claudàtors) de la fórmula és superior a 8192.

513

S'ha produ√Įt un desbordament de la cadena

Compilador: un identificador de la fórmula supera els 64 kB. Intèrpret: un resultat d'una operació de cadenes supera els 64 kB.

514

S'ha produ√Įt un desbordament intern

S'ha produ√Įt un intent d'ordenaci√≥ de massa dades num√®riques (m√†x. 100.000) o un desbordament de la pila de c√†lculs.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

S'espera una matriu a la pila de càlculs, però no està disponible.

517

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

S'ha detectat un codi desconegut; per exemple, s'ha carregat un document amb una funció més nova en una versió antiga que no conté la funció.

518

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

La variable no està disponible

519
#VALOR

No hi ha resultats (la cel·la conté #VALOR en comptes d'Err:519!)

La fórmula retorna un valor que no es correspon amb la definició, o bé una cel·la referenciada a la fórmula conté text en lloc de xifres.

520

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

El compilador crea un codi de compilació desconegut.

521

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

No hi ha resultats.

522

Referència circular

La f√≥rmula es refereix directament o indirectament a ella mateixa i l'opci√≥ Iteracions no apareix a ‚Ėł LibreOffice Calc - C√†lcul.

523

El procediment de càlcul no convergeix

La funció necessita un valor al qual adreçar-se, o bé les referències iteratives no assoleixen el canvi mínim en el nombre màxim de passos establerts.

524
#REF

referències no vàlides (en lloc d'Err:524 la cel·la conté #REF)

Compilador: no s'ha pogut resoldre la descripció d'una columna o d'una fila. Intèrpret: en una fórmula no es troba la columna, la fila o el full que conté una cel·la referenciada.

525
#NOM?

noms no vàlids (en lloc d'Err:525 la cel·la conté #NAME?)

No s'ha pogut avaluar un identificador; per exemple, la referència no és vàlida, el nom del domini no és vàlid, no hi ha etiqueta de columna o de fila, la macro no existeix, el divisor decimal no és correcte, no s'ha trobat el complement.

526

S'ha produ√Įt un error intern de sintaxi

√Čs obsolet o no s'utilitzar√† m√©s, per√≤ podria vindre de documents antics si el resultat √©s una f√≥rmula d'un domini.

527

S'ha produ√Įt un desbordament intern

Intèrpret: les referències, com ara quan una cel·la referencia una cel·la, estan massa encapsulades.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Divisió per zero

Operador de divisió / si el denominador és 0
Algunes funcions retornen este error, per exemple:
VARP amb menys d'1 argument
DESVESTP amb menys d'1 argument
VAR amb menys de 2 arguments
DESVEST amb menys de 2 arguments
ESTANDARDITZA amb desvest=0
DISTNORM amb desvest=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!