Tecles de drecera per als fulls de càlcul

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

Per crear una matriu en la qual totes les cel·les continguen la mateixa informació que heu introduït a la línia d'entrada, premeu Maj++Retorn. No podeu editar els components de la matriu.

Per seleccionar múltiples cel·les en àrees diferents d'un full de càlcul, manteniu premudes les tecles i arrossegueu el ratolí en cadascuna de les àrees.

Per seleccionar diversos fulls d'un full de càlcul, manteniu premuda la tecla , i després feu clic a les pestanyes amb el nom del full a la part inferior de l'espai de treball. Per seleccionar només un full mantingueu premuda la tecla Maj i alhora feu clic a la pestanya amb el nom del full.

Per inserir un salt de línia manual en una cel·la, feu clic a la cel·la i després premeu +Retorn.

Per suprimir el contingut de les cel·les seleccionades, premeu la tecla Retrocés. Amb esta acció obrireu el diàleg Suprimeix el contingut, on podreu triar quin contingut de la cel·la voleu suprimir. Per suprimir el contingut de les cel·les sense cap diàleg, premeu la tecla Supr.

Navegació als fulls de càlcul

Tecles de drecera

Efecte

+Inici

Mou el cursor a la primera cel·la del full (A1).

+Fi

Mou el cursor a l'última cel·la del full que conté dades.

Inici

Mou el cursor a la primera cel·la de la fila actual.

Fi

Moves the cursor to the last cell that contains values in the current row.

Maj+Inici

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins a la primera cel·la de la fila.

Maj+Fi

Selects all cells from the current cell to the last cell that contains values in the current row.

Maj+Av Pàg

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina amunt a la columna, o amplia la selecció actual una pàgina amunt.

Maj+Re Pàg

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina avall a la columna, o amplia la selecció actual una pàgina avall.

Maj+Espai

Selecciona la fila actual o amplia la selecció actual a totes les columnes respectives.

+Espai

Selecciona la columna actual o amplia la selecció actual a totes les columnes respectives.

+Maj+Espai

Selecciona totes les cel·les del full.

+Fletxa esquerra

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+Fletxa dreta

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Fletxa amunt

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+Fletxa avall

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Maj+tecla de cursor

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+Re Pàg

Mou un full cap a l'esquerra.

A la previsualització d'impressió: es mou cap a la pàgina d'impressió anterior.

+Av Pàg

Mou un full cap a la dreta.

A la previsualització d'impressió: es mou cap a la pàgina d'impressió següent.

+Re Pàg

Mou una pantalla cap a l'esquerra.

+Av Pàg

Mou una pantalla cap a la dreta.

+Re Pàg

Afig el full anterior a la selecció actual de fulls. Si tots els fulls del full de càlcul estan seleccionats, esta combinació de tecles de drecera només seleccionarà el full anterior. Fa que el full anterior siga el full actual.

+Av Pàg

Afig el full següent a la selecció actual de fulls. Si tots els fulls del full de càlcul estan seleccionats, esta combinació de tecles de drecera només seleccionarà el full següent. Fa que el full següent siga el full actual.

+ *

on (*) és el signe de multiplicar en el teclat numèric

Selecciona l'interval de dades que conté el cursor. Un interval és un conjunt de cel·les contigües que contenen dades i que està limitat per files i columnes buides.

+ /

on (/) és el signe de divisió al teclat numèric

Selecciona l'interval per a fórmules de matrius que conté el cursor.

+tecla de més

Insereix cel·les (com al menú Insereix - Cel·les)

+tecla de menys

Suprimeix cel·les (com al menú Edita ▸ Suprimeix les cel·les)

Retorn (en un interval seleccionat)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+ ` (vegeu la nota sota esta taula)

Mostra o amaga les fórmules en comptes dels valors a totes les cel·les.


note

La tecla ` es troba al costat de la tecla «1» a la majoria de teclats anglesos. Si el vostre teclat no mostra esta tecla, podeu assignar-ne una altra: trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Teclat. Seleccioneu la categoria «Visualitza» i la funció «Commuta la fórmula».


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Tecles de funció utilitzades en els fulls de càlcul

Tecles de drecera

Efecte

+F1

Mostra el comentari adjunt a la cel·la actual

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Obri l'Auxiliar de funcions.

Maj++F2

Mou el cursor cap a la línia d'entrada, on podeu introduir una fórmula per a la cel·la actual.

+F3

Obri el diàleg Defineix els noms.

Maj++F4

Mostra o amaga l'explorador de bases de dades.

F4

Torna a organitzar les referències relatives o absolutes (per exemple, A1, $A$1, $A1, A$1) en el camp d'entrada.

F5

Mostra o amaga el Navegador.

Maj+F5

Rastreja les dependències.

Maj+F9

Rastreja els precedents.

Maj++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Verifica l'ortografia del full actual.

+F7

Obri el Tesaurus si la cel·la actual té text.

F8

Commuta el mode de selecció addicional. En este mode, podeu emprar les tecles de cursor per ampliar la selecció. També podeu fer clic a una altra cel·la per afegir-la a la selecció.

+F8

Realça les cel·les que tenen valors.

F9

Recalcula totes les fórmules canviades del full.

+Maj+F9

Recalcula totes les fórmules a tots els fulls.

+F9

Actualitza el diagrama seleccionat.

Obri la finestra Estils, on podeu aplicar un estil de formatació al contingut de la cel·la o al full actual.

Maj+F11

Crea una plantilla de document.

Maj+F11

Actualitza les plantilles.

F12

Agrupa l'interval de dades seleccionat.

+F12

Desagrupa l'interval de dades seleccionat.

+fletxa avall

Augmenta l'altura de la fila activa (només en el mode de compatibilitat amb l'antic OpenOffice.org).

+fletxa amunt

Disminueix l'altura de la fila activa (només en mode de compatibilitat amb l'antic OpenOffice.org).

+fletxa dreta

Augmenta l'amplària de la columna actual.

+fletxa esquerra

Redueix l'amplària de la columna actual.

+Maj+tecla de cursor

Optimitza l'amplària de la columna o l'alçària de la fila segons la cel·la actual.


Tecles de drecera per formatar cel·les

Es poden aplicar els formats de cel·la següents amb el teclat:

Tecles de drecera

Efecte

+1 (no utilitzeu el teclat numèric)

Obri el diàleg Formata les cel·les

+Maj+1 (no utilitzeu el teclat numèric)

Dos dígits decimals, amb separador de milers

+Maj+2 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format exponencial estàndard

+Maj+3 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format de data estàndard

+Maj+4 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format de moneda estàndard

+Maj+5 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format percentual estàndard (dos dígits decimals)

+Maj+6 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format estàndard


Utilització de la taula dinàmica

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Tecles

Efecte

Tab

Canvia el focus de lloc avançant entre àrees i botons del diàleg.

Maj+Tab

Canvia el focus de lloc retrocedint entre àrees i botons del diàleg.

Fletxa amunt

Mou el focus un element cap amunt dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa avall

Mou el focus un element cap avall dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa esquerra

Mou el focus un element cap a l'esquerra dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa dreta

Mou el focus un element cap a la dreta dins l'àrea del diàleg actual.

Inici

Selecciona el primer element dins l'àrea del diàleg actual.

Final

Selecciona l'últim element dins l'àrea del diàleg actual.

i el caràcter subratllat en l'etiqueta «Camps de fila».

Copia o mou el camp actual a l'àrea «Camps de fila».

i el caràcter subratllat en l'etiqueta «Camps de columna».

Copia o mou el camp actual en l'àrea «Camps de columna».

i el caràcter subratllat en l'etiqueta «Camps de dades».

Copia o mou el camp actual en l'àrea «Camps de dades».

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Mou el camp actual un lloc cap amunt.

+Down Arrow

Mou el camp actual un lloc cap avall.

+Left Arrow

Mou el camp actual un lloc cap a l'esquerra.

+Right Arrow

Mou el camp actual un lloc cap a la dreta.

+Home

Mou el camp actual cap al primer lloc.

+End

Mou el camp actual cap a l'últim lloc.

Delete

Suprimeix de l'àrea el camp actual.


Ens cal la vostra ajuda!