Solucionador

Obri el diàleg Solucionador. Un solucionador permet resoldre equacions amb múltiples variables desconegudes mitjançant els mètodes de busca de l'objectiu.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Solver.


Per resoldre equacions amb el solucionador

L'objectiu del solucionador és trobar aquells valors variables d'una equació que donin un valor optimitzat a la cel·la objectiu, també anomenada "objectiu". Podeu triar si el valor de la cel·la objectiu ha de ser un màxim, un mínim o s'ha d'aproximar a un valor determinat.

Els valors variables inicials s'insereixen en un interval de cel·les rectangular que introduïu al quadre Canviant les cel·les.

Podeu definir una sèrie de condicions limitadores que posen restriccions a algunes cel·les. Per exemple, podeu establir la restricció que una de les variables o cel·les no siga més gran que una altra variable o que un valor determinat. També podeu definir la restricció que una o més variables siguen nombres enters (valors sense decimals), o bé valors binaris (on només es permet 0 i 1).

Icona de nota

El motor per defecte del solucionador només admet equacions lineals.


Please support us!