Live Data Stream

Create live data streams for spreadsheets.

Per accedir a esta orde...

Menu Data – Streams...


warning

This feature is experimental and may produce errors or behave unexpectedly. To enable it anyway, choose - LibreOffice - Advanced and select Enable experimental features checkbox.


Icona d'avís

Aquesta pàgina d'ajuda requereix faena per a millorar-ne la correcció i compleció. Uniu-vos al projecte LibreOffice i ajudeu-nos a escriure la informació que hi falta. Visiteu la nostra pàgina web sobre la redacció de contingut de l'Ajuda.


Ens cal la vostra ajuda!