ANY

Returns the year as a number according to the internal calculation rules.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ANY(Nombre)

Nombre indica el valor de la data interna per a la qual es retornarà l'any.

Exemples

=ANY(1) retorna 1899

=ANY(2) retorna 1900

=ANY(33333,33) retorna 1991

=YEAR(DATEVALUE('2010-09-28')) returns 2010.

Ens cal la vostra ajuda!