DIAFEINER

El resultat és un nombre de data que es pot formatar com a data. A continuació veureu la data d'un dia que és un determinat nombre de dies feiners de la data inicial.

Syntax

DIAFEINER(DataInicial; Dies; Festius)

DataInicial és la data a partir de la qual es duu a terme el càlcul. Si la data inicial és un dia feiner, el dia s'inclou al càlcul.

Dies és el nombre de dies feiners. El valor és positiu per a un resultat posterior a la data inicial, mentre que el valor és negatiu per a un resultat previ a la data inicial.

Festius és una llista de festius opcionals. Estos són dies durant els quals no es treballa. Introduïu un interval de cel·les en el qual els festius es llistin individualment.

note

When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Example

Quina data s'obté després de 17 dies feiners a partir de l'1 de desembre de 2001? Introduïu la data d'inici "01-12-2001" a la cel·la C3 i el nombre de dies feiners a D3. Les cel·les F3 a J3 contenen les següents vacances de Nadal i de Cap d'Any: "24-12-2001", "25-12-2001", "26-12-2001", "31-12-2001", "01-01-2002".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Please support us!