NUMSETMANA

WEEKNUM calculates the week number of the year for the internal date value as defined in ODF OpenFormula and compatible with other spreadsheet applications.

S'admeten dos tipus compatibles de sistema de numeració de setmanes:

Sistema

Description

Sistema 1

La setmana que conté l'1 de gener és la primera de l'any i se li assigna el número 1.

Sistema 2

La setmana que conté el primer dijous de l'any és la primera i se li assigna el número 1. Això implica que la setmana número 1 de qualsevol any és la que conté el dia 4 de gener. La norma ISO 8601 defineix aquest sistema i determina que les setmanes comencen els dilluns.


note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

NUMSETMANA(Nombre; Mode)

Nombre és el número intern de la data.

Mode estableix el començament de la setmana i el sistema de numeració de la setmana. Este paràmetre és opcional, si s'omet el valor per defecte és 1.

Sistema

Mode

Dia de la setmana

Sistema 1

1

Diumenge

2

Dilluns

11

Dilluns

12

Dimarts

13

Dimecres

14

Dijous

15

Divendres

16

Dissabte

17

Diumenge

Sistema 2

21

Dilluns (ISO 8601)

150

(ISO 8601, per a la interoperativitat amb el Gnumeric)


note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obri amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) returns 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) returns 1. Using System 1, the week containing January 1 is the first week of the year.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Ens cal la vostra ajuda!