SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.0 del LibreOffice.


Sintaxi

SUMIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Func_Range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the sum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Exemple

Considereu la taula següent

A

B

C

1

Nom del producte

Vendes

Ingressos

2

llapis

20

65

3

llapis

35

85

4

bloc de notes

20

190

5

llibre

17

180

6

estoig

no

no


warning

En tots els exemples següents, els intervals del càlcul contenen la fila 6, la qual és ignorada perquè conté text.


Ús simple

=SUMASI(B2:B6;B2:B6;">=20")

Calcula la suma de valors de l'interval B2:B6 majors o igual a 20. Retorna 75, perquè la cinquena fila no compleixen el criteri.

=MITJANA(A1:A50)

Calculates the sum of values of the range C2:C6 that are greater than 70 and correspond to cells of the B2:B6 range with values greater than or equal to 20. Returns 275, because the second and the fifth rows do not meet at least one criterion.

Ús d'expressions regulars i funcions imbricades

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a tots els valors de l'interval B2:B6 excepte el mínim i el màxim. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files no compleixen almenys un criteri.

=SUMASI(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a totes les cel·les de l'interval A2:A6 començant per "llapis" i a totes les cel·les de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 65, perquè només la segona fila compleix tots els criteris.

Referència a una cel·la com a criteri

Si heu de canviar el criteri fàcilment, potser voleu indicar-lo en una cel·la separada i usar una referència a esta cel·la en la condició de la funció SUMASI. Per exemple, la funció superior es pot reescriure com a:

=SUMASI(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Si E2 = llapis, la funció retorna 65, perquè l'enllaç a la cel·la se substitueix amb el seu contingut.

Obri un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!