ROMA

Converteix un nombre en xifres romanes. L'interval de valors ha de ser entre 0 i 3999. És possible especificar un mode de simplificació en un interval de 0 a 4.

Sintaxi

ROMA(Nombre [; Mode])

Nombre: el nombre que s'ha de convertir en xifres romanes.

Mode: optional value ranging between 0 to 4 that indicates the degree of simplification to be used in the conversion. The higher the value, the greater is the simplification of the Roman number.

Exemples

=ROMA(999) retorna «CMXCIX» (utilitza el mode de simplificació equivalent a zero, el mode per defecte).

=ROMA(999;0) retorna «CMXCIX».

=ROMA(999;1) retorna «LMVLIV».

=ROMA(999;2) retorna «XMIX».

=ROMA(999;3) retorna «VMIV».

=ROMA(999;4) retorna «IM».

=ROMA(0) retorna «» (text buit).

Ens cal la vostra ajuda!