ARA

Retorna la data i l'hora de l'ordinador. El valor s'actualitza quan recalculeu el document o cada cop que es modifica el valor d'una cel路la.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ARA()

ARA 茅s una funci贸 sense arguments.

Exemples

=ARA()-A1 retorna la difer猫ncia entre la data a la cel路la A1 i ara. Formata el resultat com a un nombre.

Ens cal la vostra ajuda!