funció SECHIM

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre complex. La secant hiperbòlica d'un nombre complex es pot expressar:

IMSECH equation

The result is presented in the string format and has the character "i" or "j" as an imaginary unit.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.6 del LibreOffice.


Sintaxi

SINIM("NombreComplex")

Nombre_complex és un nombre complex del qual s'ha de calcular la secant hiperbòlica.

note

A complex number is a string expression resulting in the form "a+bi" or "a+bj", where a and b are numbers.
If the complex number is actually a real number (b=0), then it can be either a string expression or a number value.


warning

La funció retorna sempre una cadena que representa un nombre complex.
Si el resultat és un nombre complex amb una de les parts (a o b) igual a zero, esta part no es mostra.


Exemples

=IMSECH("4-3i")
returns -0.0362534969158689+0.00516434460775318i.

=IMSECH(2)
retorna 02658022883408 com una cadena. La part imaginària equival a zero; per tant, no forma part del resultat.

Obri un fitxer amb un exemple:


funció CSCIM, funció CSCHIM, funció SECIM

Ens cal la vostra ajuda!