DATA

Esta funció calcula una data indicada per any, mes o dia i la mostra a la formatació de la cel·la. El format per defecte d'una cel·la que conté la funció DATA és el format de data, però podeu formatar les cel·les amb qualsevol altre format numèric.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DATA(Any; Mes; Dia)

Any és un enter entre 1583 i 9957 o entre 0 i 99.

A ▸ LibreOffice ▸ General podeu definir a partir de quin any es reconeix una entrada de dos dígits com a 20xx.

Mes és un enter que indica el mes.

Dia és un nombre entre 1 i 31 que indica el dia del mes.

Si els valors per al mes i el dia estan fora dels límits, passen al dígit següent. Si introduïu =DATA(00;12;31) el resultat serà 31/12/00. Si, d'altra banda, introduïu =DATA(00;13;31) el resultat serà 31/01/01.

Exemple

=DATA(00;1;31) dóna 31/01/00 si la configuració del format de la cel·la és DD/MM/AA.

Ens cal la vostra ajuda!